Ons steunpunt verbindt

Zingen, toneelspelen, een instrument bespelen, fotograferen of het maken van beeld of schilderij: we doen het graag. In de Kubus, in een buurtcentrum of gewoon thuis. Wie je ook bent en waar je ook bezig bent met kunst… onze intendant amateurkunst Aino Merits is er ook voor jou!

Aino Merits deelt haar kennis en informatie, ze bemiddelt bij samenwerkingen tussen verenigingen en ze organiseert projecten. Aino behartigt de belangen van de individuele kunstamateur en de amateurkunstverenigingen in Lelystad. Kortom, ze brengt amateurkunst verenigingen en individuen bij elkaar. Kubus is altijd in de buurt!

Wij zijn ervan overtuigd dat kunst waardevol is voor een stad. Daarom werken wij nauw samen met inwoners, kunstenaars (amateurs en professionals) en maatschappelijke organisaties.

‘Door samen te werken komt Lelystad cultureel tot bloei’

Maak kennis met intendant amateurkunst Aino Merits.

Stuur een e-mail